první schůzka                             

První schůzka trvá obvykle 1,5 - 2 hodiny a slouží k seznámení s představami klienta. Pokud je to možné, probíhá přímo v řešeném interiéru.                                   

                                                                                      1500 Kč

- - -

návrh koncepce

První etapou návrhu je vyřešení dispozice prostoru, vymezení finkčních zón a rozímstění nábytku. Výstupem jsou 2D výkresy, ruční skicy a případně 3D vizualizace.

590 Kč/hod.

konzultace s klientem

Během tvorby návrhu probíhá průběžně konzultace s klientem. Ideální jsou osobní setkání, většina konzultací z praktických důvodů probíhá mailem nebo telefonicky.

490 Kč/hod.

Doprava

Úvodní schůzka probíhá většinou v řešeném interiéru, v rámci zakázky je třeba navštívit vzorkovny, specializované prodejny a řemeslnické dílny.

390 Kč/hod. + 6 Kč/km

 

JAK SE STANOVUJE CENA

Stanovit cenu zakázky předem je velmi obtížné. Stejně jako se liší klienti, mají také jednotlivé zakázky různý průběh, vývoj a finální rozsah. Výrazně se pak liší cena za architektonickou studii - koncepční návrh, který si klient zrealizuje sám od ceny tzv. realizačního projektu, pro který je třeba osobně navštěvovat vzorkovny a porovnávat materiály. Časově nejnáročnější je samotná realizační fáze. V rámci ní je třeba organizovat výběrová řízení, spolupracovat s vybranými řemeslníky a dodavateli, jejich činnost na stavbě koordinovat a kontrolovat.

 
ORIENTAČNÍ CENA NÁVRHU
  • Kuchyně                     10 000 – 12 000 Kč
  • Obývací pokoj          12 000 - 15 000  Kč
  • Dětský pokoj                 5 000 – 9 000 Kč
  • Ložnice                         8 000 – 10 000 Kč
  • Koupelna                       4 000 – 6 000 Kč